Archimedes badkar - Bado Kidogo

15.08.2017 17:37

Renodlad afromusik med ett svenskt band så tidigt som 1979 då denna skiva kom ut kan väl nog sägas höra till sällsyntheterna. På 70-talet var det fortfarande så ovanligt med färgade människor i de mindre svenska småstäderna att ungdomsromanen Omin Hambe i Slättköping av Max Lundgren (1966) som gick som TV-serie väckte uppmärksamhet. Det var vad jag känner till endast Archimedes badkar som spelade afro i Sverige. På skivan Bado Kidogo har de hjälp av de afrikanska musikerna Afro 70, och det är väl därför som det svänger så väldigt att man i det närmaste kommer att tänka på den nigerianske musikern Fela Kalakuti och hans multiband. Vet inte vilken afrikansk tradition titlarna på skivan hänför sig till, men det kanske också är mindre viktigt, då de flesta spåren består av långa rytmimprovisationer, med tillhörande brassektion. Jag är säker på att jag lyssnade på någon skiva med badkaret då i början av 80-talet, och det kunde för all del vara just den här.