Billy Joel - Uptown Girl/ Careless Talk

13.04.2019 12:29

A-sida: Uptown Girl

B-sida: Careless Talk

1983 kom Billy Joels singel Uptown Girl. På något vis fastnade den, trots att jag inte hade mycket aning om vem Billy Joel var. Inte heller visste jag vad låten handlade om. Nu vet jag att Billy Joel är en amerikansk musiker från New York, och att låten handlar om att han blivit kär i en flicka som kommer från de bättre stadsdelarna, up-town, medan han själv definierade sig som en downtown-boy. Här är gränsdragningen mellan bättre och sämre människor ganska tydlig, och sådan stämning blir det ju lätt just i städer, oberoende av storlek. Det är en kvalmig och förlegad bild av hur man definierrar människor utifrån var man bor. Men tyvärr känns det lika aktuellt idag, som för, låt oss säga, femtio år sedan. Det handlar om identitet, som befästs då rädslan och fördomarna får råda, t.ex. i en skola,eller på en arbetsplats. Det är en del av hur man pratar med varandra, hur man klär sig, vilka intressen man har osv. Så försöker ju också föräldrarna i viss mån skydda sina barn, och ge dem ett värde genom att säga att de tillhör en viss samhällsklass som tjänar si och så mycket, och bor i ett si och så fint hus. Alla de här känslorna väcks till liv när man hör låten Uptown Girl. Man tycker att det hör till det att bli vuxen att lämna stereotyper som de här bakom sig och se att vi människor är alla lika, oberoende av var vi kommer ifrån.