Hasch, anarki, kaos hotar oss alla

11.07.2022 09:34

I sitt i sig behjärtansvärda mål att bekämpa haschet ägnade arkitekten Allan Rubin ett år (1981) åt att ta reda på så mycket som möjligt om dess skadeverkningar. Resultatet är boken "Inget är som drogen - Hasch, anarki, kaos hotar oss alla", som kom ut nästföljande år. Jag minns att jag såg titeln nämnas i medierna. Det var främst ordet "anarki" jag fäste mig vid. Jag funderade mycket över det ordets betydelse då, och slog bland annat upp det på biblioteket. Det var ett ord som användes av punkare i samband med Sex Pistols singel "Anarchy in the UK" (1976). Nu, fyrtio år senare, köper jag boken på nätet och läser den.

Det är i sina kopplingar till musiken som Allan Rubin hugger ordentligt i sten. Han vet ingenting om musiken i sig, och kopplar det han kallar "popmusik" direkt till droger. 1981 trampades tre människor ihjäl på en konsert med Gyllene Tider. Rubin hävdar att det var "drogskadade" människor som intagit alkohol som drabbades av en masspsykos som bara "drogskadade" kan få till stånd som var orsaken. Tillsammans med sin fru besöker han vid två tillfällen skivaffärer i Stockholm. Den första gången för att noga bevittna pupillens storlek hos de "drogskadade" människor som köper den "drogskadade" musik som affären säljer. Den andra gången för att förfasa sig över skivomslagen till de "drogskadade" artisternas skivor, som försöker appellera till likaledes "drogskadade" skivkonsumenter. Rubin gör en noggrann indelning av skivomslagen i olika teman.

Han förskräcker sig även över "drogpropagandan" i radioprogrammet Ny våg, och missar därmed totalt budskapet i den nya musik som spelas i programmet. Boken, som inte gör anspråk på någon som helst form av vetenskaplighet, var underhållande att läsa. Det verkar som att Rubin beklagar att inte fler ungdomar blir teknokrater och matematiker. Och för att bryta den snedvridna bild han ger av att punkare är narkomaner, så hänvisar jag till The Clash (1979): "Oh, anything I want he gives it to me/ Anything I want, he gives it, but not for free/ It`s hateful/ And it`s paid for/ And I`m so grateful to be nowhere."