Linton Kwesi Johnson - Di Eagle An`di Bear/ Wat about di Workin`Claas?

04.02.2017 10:26

A - sida: Di Eagle An`di Bear

B-sida: Wat about di Workin`Claas?

På den här singeln som kom 1984 höjer Linton Kwesi Johnson blicken från det svarta distrikt i London han så ofta skildrat på sina tidigare album och mot det världspolitiska läget. Han ser den amerikanska örnen i strid med den ryska björnen, och vapnen är knappast näbbar och klor utan kärnvapen. Men LKJ frågar sig lakoniskt varför människor som lever under sådana fattiga och hårda förhållanden som många av hans svarta bröder ska bry sig om denna strid. Linton Kwesi Johnson har varit konsekvent i sin strid mot Thatcher-regimen, som han beskrivit som i det närmaste fascistisk. Han har skrivit texter mot svart slavarbete i England, mot polisens lagparagraf SUS, som gett möjlighet att arrestera vem som helst på gatan, mot husrannsakningar, rasism och arbetslöshet. Jag beundrar LKJ:s inställning. Hans skivor är lika mycket poesi som musik, det är rytmer av de bästa reggaemusiker han kan få (bl.a. Dennis "Blackbeard" Bowell), det är rakt och rått. Jag minns att jag såg LKJ i Köpenhamn 1984, en kostymklädd, allvarlig herreman, med hatt, som utan att dra på munnen en enda gång förkunnade sitt budskap till Blackbeards svänggängreggaegung. Han kräver att man lyssnar till hans lyrik.

Det är skrämmande intressant att se hur aktuella LKJ:s politiska texter blir idag, och hur världsläget efter Trump alltmer börjar likna det som rådde för 30 år sedan. A-sidans låt slutar med orden: "Dictators get dethroned/ New clowns are quickly found". B-sidans låt behandlar även den Sovjet/ USA-läget i relation till situationen för de svarta i världen. LKJ frågar Herr Parlamentsledamot: Men vad ska ni göra för arbetarklassen då?