Nelson Mandela/ Break down the door - Special AKA

17.09.2016 10:56

A-sida: Nelson Mandela

B-sida: Break down the door

Den här singeln kom 1984, och låten Nelson Mandela kom att bli protestlåten nummer 1 för den stora folkrörelse världen över som ville frige Nelson Mandela som satt i fängelse i Sydafrika för sitt engagemang i den politiska rörelsen ANC, vars syfte var att avskaffa apartheid-systemet i landet samt ge de svarta rösträtt. 1990 frigavs Nelson Mandela, valdes som ledare för ANC och blev Sydafrikas första svarta president i landets första demokratiska val 1994. The Specials, senare Special AKA efter att Terry Hall et co, lämnade gruppen för Fun Boy Three, kan ta åt sig mycket av äran för denna världspolitiska händelse. Låten spelades på galor och kom med på samlingsalbum världen över i mitten av 80-talet, och den gav synlighet åt ANC:s kamp mot det rasistiska apartheidsystemet i Sydafrika. Det är ingen tung, deklamerande låt, utan ett lätt dansant stycke med körer och blåssektion som får det att spritta i kroppen. Just dansen och musiken hade ju varit de svartas uttrycksmedel i kampen mot förtrycket, så det är helt i sin ordning att låten är sådan. Det bästa sättet att bekämpa mörka krafter är ju just genom glädje och livsenergi. B-sidans låt är ett ganska så ordinärt soulstycke.