Pop 80-85

24.08.2020 18:24

Det började med att frun köpte Pop 85 - Årets största hits åt mig på ett antikvariat. Sedan blev jag intresserad och jagade reda på resten av serien på nätbokhandlar. Jag ville veta vilka låtar som kommit med i urvalet. Jag måste först säga att jag tycker att denna serie är ett bra urval av populärmusik, dvs om man tänker på musikantologigenren i stort. Efter en liten undersökning är jag redo att publicera mitt resultat. Jag gick igenom de fyra böckernas samtliga 233 låtar och delade in dem i land, musikstil och tema. Inte helt överraskande var de amerikanska poplåtarna om kärlek störst till antalet med hela 13 % av materialet. Därefter kom de engelska och svenska poplåtarna om kärlek samt de amerikanska poplåtarna om att dansa och ha kul. De utgjorde var för sig 5 %. Den tredje största gruppen var svenska schlagers om kärlek. Om jag går till de mest sällsynta kategorierna, som hade bara en låt representerad, så har vi t.ex. amerikanska rocklåtar, engelska poplåtar och visor om uppror samt engelska rocklåtar, visor och annan musikstil som uttrycker någon form av egna djupare funderingar.