Rock against racism

03.12.2015 16:39

Jag minns att jag hade ett rock against racism-klistermärke på min gitarr när jag gick i Ålands folkhögskola 1984. Förstod inte då att RAR uppstått som ett musikaliskt ställningstagande till att Eric Clapton och David Bowie uttalat sig rasistiskt om Storbritanniens immigrationspolitik. På en konsert som RAR ordnade 1978 i London kom det 25 000 människor. Såg i morse då jag väntade på tåget att någon klistrat upp affisher med Finlands flagga ovanför varje bänk på perrongen i Esbo centrum med uppmaningen att den 6.12. på Finlands självständighetsdag komma till centrum av Helsingfors för att demonstrera mot Finlands flyktingpolitik under devisen "Stäng gränserna" och "Ett säkert Finland". Senare på dagen var alla affischerna nedrivna. Var finns den musikaliska motreaktionen mot rasism och främlingsfientlighet idag?