Roots, rock, reggae

25.05.2020 19:20

Filmen Inna de Yard från 2019 av den brittiske regissören Peter Webber är ett väldigt autentiskt dokument om den jamaikanska reggaemusiken. Den låter ett antal unga nutida reggaemusiker träffa några gamla rävar Inna de Yard, på ett jamsession, där de framför några av artisternas låtar. Filmen berättar även om framväxten av reggaemusiken på Jamaika och man får veta vad musiken har betytt fär samhället, genom att musikerna själva får komma till tals.

Genom musikformerna ska och rocksteady på 60-talet skapas den reggae vi mest förknippar med Jamaika, rootsreggaen, på 70-talet. Rootsreggaens var i sin bästa form ett spirituell uttryck för den rastafarireligion som predikade en återgång till slavarnas hemland, Afrika. Den här musiken tog också ställning socialt och politiskt, eftersom den kom från det svarta ghetto, i Kingston, där de lidande människorna var tvungna att leva.

Vi får höra musik av Cedric Myton från The Congos, Ken Boothe, Kiddus I från filmen Rockers (1978), Judy Mowatt från Bob Marley & The Wailers körtrio I-Threes, samt de mera okända artisterna Winston McAnuff, Horace Andy samt vokaltrion The Viceroy. De här får representera det gamla gardet. De unga är Jah9, Var och Derajah.

I filmen blir det klart att rootsreggaen på Jamaika inte enbart var Bob Marley, utan även gjordes av bl.a. Burning Spear, Dennis Brown, John Holt och Jakob Miller. Egentligen talades det inte så mycket om Bob Marley, då han stor del av sitt liv bodde utomlands, i USA och England. Som dokumentär över reggaemusikens ursprung från tiden för slaveriet på 1800-talet fram till idag är filmen oslagbar.