Tävla i musik

15.01.2024 18:38

Människor måste nödvändigtvis tävla i allt, så förstås också i musik. Men egentligen är det en omöjlighet att tävla i musik, eftersom musiksmaken är som baken, dvs beroende på vem som lyssnar. Tävlingarnas antal och popularitet har ökat i allmänhet, och tävlingsklimatet har också blivit råare, i och med förnedringstelevisionen, som Idols eller Masked Singer. För fyrtio år sedan tävlades det endast i Eurovisionschlagerfestivalen, och då enbart i det musikaliska. Idag får man också poäng för klädsel och framförande. Kanske jag upplevs som en tråkig bakåtsträvare när jag säger att musik inte kan poängsättas, men jag tror att alla skulle gynnas av en mindre tävlingsinriktad inställning. Låt oss istället göra och lyssna på musik för den otroliga källa till kraft och glädje som den är, och inte som ett sätt att profilera sig mot andra.