Tina Turner - We don`t need another hero/ We don`t need another hero (instrumental)

21.05.2018 13:10

A-sida: We don`t need another hero

B-sida: We don`t need another hero (instrumental)

Tina Turner hade många singlar på 80-talet som bet sig fast i minnet. Jag väljer att skriva om We don`t need another hero eftersom texten på något vis känns angelägen. Singeln är utgiven 1985, som en del av soundtracket till filmen Mad Max: Beyond Thunderdome. I den här filmen spelar Tina Turner en härskarinna, Aunty Entity, i en apokalyptisk stad dit Mad Max kommer. Det råder krigstillstånd i staden och Mad Max deltar i kampen om makten, tvingad till det genom ett kontrakt med Aunty Entity. Refrängen: "We don´t need another hero/ We don´t need to know the way home/ All we want is life beyond the Thunderdome" kan tolkas som invånarnas i staden bön om att få ett slut på gladiatorstriderna på arenan Thunderdome. Man kan också tolka texten mera generellt, som så att det är viljan att spela hjälte som gör att alla strider i världen fortsätter. "No heroes" var ett måtto som gick igen i punkrörelsen, där man inte ville ge pekpinnar eller gå till historien. Jag sympatiserade helt med den här avglorifieringen av rockstjärnan, eller idolen, som punken stod för - och det är väl därför som Tina Turners text stannat hos mig.