Veckans singel - Calcutta Transfer

18.04.2020 11:20

A-sida: Mannen (som på tunnelbanan sket)

B-sida: Howrah Station

Reggae/ska-bandet Calcutta Transfers singel är en förpackning friskt levererad popreggae och pop från Stockholms vitala musikliv anno 1980. Mannen, som på tunnelbanan sket, handlar om hur vi talar om andra och hur vi själva beter oss. Är det bättre att spola ned skiten och ha gott samvete, än att göra det öppet på tunnelbanan? Vi bygger ut vårt moderna samhälle till skada för naturen omkring oss. Det handlar om oss fartblinda människor som inte lyckas bromsa vår tekniska utveckling och välfärd, utan att miljön tar skada. Har vi blivit bättre på det här nu 40 år senare? Howrah Station är en gammal bekant som fanns med redan på Sveriges största singel, som Mistlur gav ut samma år.