Veckans singel - Dagens ungdom

02.06.2022 09:20

A-sida: Den sanningssökande hunden/ Utskrivning av trupper

B-sida: Husfaderns bekymmer/ Nästa by

Det är roligt och intressant att spela en singel med nya vågen-bandet Dagens ungdom från Hudiksvall. Man kan vara beredd på att inte förstå någonting av de Kafka-inspirerade texterna, men den melodiska uppfinningsrikedomen är stor. Få band körde väl så många Spike Jones-liknande tempoväxlingar som Dagens ungdom i Sverige vid den här tiden. Och det roliga är att bandet behärskar det så bra. Låter kalla kriget med upprustning nedrustning och kärnvapenhot om detta. Tänker på det militära inslaget i titlarna, "trupper", "nästa by". Så vad gäller detta, så får man väl säga att Dagens ungdom blivit aktuella igen.