Veckans singel - Musikteatergruppen Oktober

01.09.2023 15:33

A-sida: Heter Diktonius/ Stjärnfångerska

B-sida: Vak upp Goya/ Tretton källors vatten

Jag skrev min prograduavhandling om Elmer Diktonius tre sista diktsamlingar. Därefter hörde jag att någon tonsatt Jaguaren från skaldens första diktsamling, Min dikt (1921). Det var Diktoniusvännen Magnus Nilsson och året var 1976. Därefter tonsätter han dessa dikter från Diktonius mera revolutionära period och ger ut på singel 1981. Nilsson tar sig friheter att operera fritt i den finlandssvenske modernistens diktskatt. Första låten är ett hopkok av fragment och dikter från Stenkol (1927) och Stark men mörk (1930), Stjärnfångerska som handlar om Edith Södergran har ett tillägg, som jag inte vet varifrån det är taget. Slutligen kan sägas att Tretton källors vatten finns i den postuma diktsamlingen Ringar i stubben, som Diktonius själv ville att skulle heta Ringar i gubben. Den berättar mer om skaldens personlighet än de tidigare dikterna gör.