Pete Seeger - American Industrial Ballads

23.02.2017 09:56

När jag studerade sista året på Ålands folkhögskola 1983-84 snurrade kassetten med Pete Seegers (1919 - 2014) inbandade American Industrial Ballads i min kasettbandspelare rätt så ofta. Jag fångades av Pete Seegers röst och banjospel, lärde mig textrader utantill och anade vad låtarna handlade om. Det var sånger om odrägliga arbetsförhållanden i gruvor och textilfabriker, fattigdom och sociala missförhållanden i USA. Det var sånger om stoltheten i och vikten av att tillhöra ett fackförbund. Nu lyssnar jag igenom skivan igen på spotify, och förstår ännu mer vidden av den sociala kamp som Pete Seeger stod för. Det var en kamp som förts i musiktraditionen av en kedja av röster från Joe Hill, Woody Guthrie, Pete själv, Bob Dylan, Joan Baez till Bruce Springsteen, Joe Strummer och Billy Bragg. Låtarna på skivan som är från 1979 är alla från 20-40-talet, och klassiska arbetarsånger. Men där finns en humor och lätthet i texten, trots det slit som sångerna beskriver. Pete Seeger framför låtarna suveränt, med banjon och sången som enda instrument. Utan den humorn tror jag inte att det hade varit möjligt att härda ut. American Industrial Ballads genomsyras av tron på att lyckas, att vinna i kampen för bättre levnadsvillkor, t.ex. genom organiserade fackförbund och strejker. De argaste sångerna på den här skivan handlar om de kämpar som fick sätta livet till, t.ex. balladerna om Harry Sims och Barney Graham. Harry Sims var en talesman för den nationella gruvunionen och han skickades till Harlan County i Kentucky för att kämpa för arbetarnas rättigheter. Den 10 februari 1932 blev Harry Sims skjuten av en sheriff som fungerade som vakt för gruvbolaget där, och den väpnade konflikten i Harlan fortsatte ytterligare sju år efter det. Pete Seeger sjunger osentimentalt, och med ett etos och patos som bara är honom förunnat, om sådana blodiga dåd, och dess konsekvenser både på ett personligt och universiellt plan. Pete Seeger är aldrig uppgiven, hans mission är att ge hopp och tro. Mest känd är han kanske för kampsången We shall overcome, som nog bra sammanfattar Pete Seegers budskap.